Kontaktní informace
firma: Jméno a příjmení:
Telefon: fax:    e-mail:
ulice:
Město: PSČ:
Mám zájem o využití tepelného čerpadla pro:
   počet osob:
        
      plocha [m2]:
      plocha [m2]:
Údaje o objektu:
           stáří [let]:
         
Místo stavby:
Tepelná ztráta objektu [kW]:
pokud není známa tepelná ztráta objektu, uveďte objem vytápěného prostoru [m3]:
materiál obvodových stěn: tloušťka obvodových stěn [cm]:
nezastavěná plocha pozemku (odhad): m2
pokud je na pozemku studna, její hloubka, popř. vydatnost:
Pokud se nejedná o novostavbu, popište stávající systém vytápění:
Možnost napojení na el.síť, maximální instalovatelný příkon, nebo velikost hlavního jističe:
pro přesnější zpracování nabídkového projektu zašlete na naší adresu stavební výkresy - pùdorysy a řez